Codul Muncii Actualizat

martie 30, 2009

TITLUL I – Dispozitii generale
– Domeniul de aplicare
– Principii fundamentale

TITLUL II – Contractul individual de munca
– Incheierea contractului individual de munca
– Executarea contractului individual de munca
– Modificarea contractului individual de munca
– Suspendarea contractului individual de munca
– Incetarea contractului individual de munca
– Contractul individual de munca pe durata determinata
– Munca prin agent de munca temporara
– Contractul individual de munca cu timp partial
– Munca la domiciliu

TITLUL III – Timpul de munca si timpul de odihna
– Timpul de munca
– Repausuri periodice
– Concediile

TITLUL IV – Salarizarea
– Dispozitii generale
– Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata
– Plata salariului
– Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale

TITLUL V – Sanatatea si securitatea in munca
– Reguli generale
– Comitetul de securitate si sanatate in munca
– Protectia salariatilor prin servicii medicale

TITLUL VI – Formarea profesionala
– Dispozitii generale
– Contracte speciale de formare profesionala organizata de angajator
– Contractul de ucenicie la locul de munca

TITLUL VII – Dialogul social
– Dispozitii generale
– Sindicatele
– Reprezentantii salariatilor
– Patronatul

TITLUL VIII – Contractele colective de munca

TITLUL IX – Conflictele de munca
– Dispozitii generale
– Greva

TITLUL X – Inspectia Muncii

TITLUL XI – Raspunderea juridica
– Regulamentul intern
– Raspunderea disciplinara
– Raspunderea patrimoniala
– Raspunderea contraventionala
– Raspunderea penala

TITLUL XII – Jurisdictia muncii
– Dispozitii generale
– Competenta materiala si teritoriala
– Reguli speciale de procedura

TITLUL XIII – Dispozitii tranzitorii si finale

Reclame